Verstuivers
Traditionele verstuivers kunnen onderverdeeld worden in tapverstuivers en tweetraps verstuivers. Traditionele verstuivers worden voorzien van brandstof door mechanische brandstofpompen en/of elektronische brandstofpompen (VE/VP). Deze brandstofpomp zorg voor de juiste druk en hoeveelheid brandstof. Elke verstuiver wordt afzonderlijk voorzien van brandstof. Bij een bepaalde druk openen de verstuivers zich. Door de tegendruk van een veer sluiten ze weer.

De tweetrapsverstuiver opent de eerste trap bij ongeveer 185 bar en de tweede bij ongeveer 400 bar. Sommige systemen hebben een hogere werkdruk. De veren in de verstuivers zijn, mits goed afgesteld, allemaal even sterk. Toch kunnen minimale verschillen er voor zorgen dat niet in alle cilinders evenveel brandstof terechtkomt.

Common rail verstuivers
Common-rail is een techniek voor directe inspuiting van brandstof in verbrandingsmotor. De brandstof wordt onder hoge druk (kan oplopen tot 1850 bar) in de hoge druk rail verzameld. Het motormanagementsysteem berekent wanneer de brandstof door de verstuiver ingespoten moet worden en in welke hoeveelheid.
Voordelen van het common-railsysteem zijn dat het inspuitmoment en de inspuitduur door het motormanagement beïnvloed kunnen worden, er wordt een hoger rendement gehaald, de verbranding vindt gelijkmatiger plaats, de motor levert meer vermogen en er zijn betere emissiewaarden mogelijk.
Het motormanagement regelt de injectoren maar controleert tevens alle functies. Bij falen kan soms een duidelijke storing worden uitgelezen.
De common-rail motoren worden meestal aangeduid met JTD, HDI, TDI, en CDI.

Verstuivers op voorraad

Verstuivers op voorraad

De pompverstuivers
De pompverstuiver (unit injector) wordt mechanisch geregeld en bestaat al vele jaren. Ze worden vooral toegepast in grotere motoren (vrachtwagens) en is verder ontwikkeld door Volkswagen. Het bedrijf had te kampen met problemen met de verdere ontwikkeling van de common-rail diesel techniek en is toen begonnen met deze ontwikkeling. de pompverstuiver.

De pompverstuiver zit in zijn geheel in de cilinderkop. De pomp die de diesel onder druk inbrengt, wordt door de nokkenas aangedreven. Door het openen van een electronisch gestuurde klep wordt vervolgens de brandstof door de miniscule gaatjes in de cilinder gespoten. De pompverstuiver kan een druk opbouwen tot wel 2000 bar.

De piëzo verstuiver
Piëzo verstuivers, ook wel genoemd de derde common-rail generatie van Bosch, maken gebruik van de verlenging van het pïezo-element, dat in lengte toeneemt als er een electrische spanning op wordt gezet. Door het toepassen van de juiste electrische aansturing (voltage variërend van110-160 Volt en enkele mA) en mechanische versterking wordt het openen en sluiten van de naald geregeld.

Het brandstofsysteem van de derde common-railgeneratie is grotendeels hetzelfde als dat van de tweede generatie. De maximale injectiedruk blijft 1600 bar. De belangrijkste innovatie van de derde common-railgeneratie is de piëzolijnverstuiver. In dit geval is het regelelement in de verstuiver geïntegreerd. Met dit concept kunnen de voordelen van de piëzotechniek ten volle worden benut. Zo is er geen wrijving tussen de regelplunjer en het ventiel, respectievelijk tussen het tussenstuk en het verstuiverhuis. De verstuivernaald reageert onmiddellijk op de bekrachtiging van het piëzo-element, de schakelsnelheid is hoger en daardoor volgen de injecties elkaar sneller op.

Omdat er minder mechanische componenten zijn, kon de bewegende massa worden teruggebracht van zestien naar vier gram. Dit maakt de nieuwe verstuivers, met schakeltijden van minder dan 0,1 milliseconde, dubbel zo snel als hun tegenhangers met magneetventiel. Het resultaat is een flexibele regeling van de verbranding met de mogelijkheid om een groot aantal injecties per cyclus door te voeren. Bovendien werd de hoeveelheid retourbrandstof gehalveerd, zodat de hogedrukpomp minder hoeft te draaien en het systeem een hoger algemeen rendement bereikt.

Voordelen van de piëzo verstuiver liggen in het feit dat een nog nauwkeuriger aansturing, hogere naald snelheid en daarmee een beter te controleren inspuittijd wordt verkregen.

Contact
Verstuivers zijn belangrijke onderdelen van uw motor, die aan slijtage onderhevig zijn. Problemen met uw verstuivers? Laat het ons weten, wij lossen het voor u op!